Svolání členské schůze pobočky ČIS při Národním archivu

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

původně ohlášený termín se nehodil zaměstnancům 1. oddělení Národního archivu, a tak došlo ke změně, za niž se Vám omlouváme.

Členská schůze se sejde ve čtvrtek 5. května v 10.30 hodin v malé zasedací síni Národního archivu na Chodovci.

Úvodní přednáška bude tentokrát věnována představení projektu Moravské zemské knihovny a FIT VUT v Brně s názvem PERO. Aplikace otevírá neslýchané možnosti automatického rozpoznání textů historických tisků a rukopisů, jak si již nyní můžete ověřit na https://pero-ocr.fit.vutbr.cz/document/public_documents. Přednášet bude Ing. Michal Hradiš, Ph.D., z VUT v Brně nebo Mgr. Tomáš Kykal z Vojenského historického ústavu, případně oba dva.

Po přednášce bude přestávka na občerstvení a ve 12 hodin začne členská schůze s obvyklým programem. Sálek bude otevřen půl hodiny před přednáškou čehož můžete využít k debatě s dlouho neviděnými kolegyněmi a kolegy, případně úhradě členských příspěvků.