Václav Hortvík
Akta X

Obsah:

Dne 24.4 2007 v budově Národního archivu převzal emeritní ředitel SOkA Mikulov PhDr. Emil Kordiovský z rukou ministra vnitra a pod dohledem ředitele Archivní správy MV PhDr. Vácslava Babičky čestnou medaili za zásluhy o české archivnictví.
Kolektiv mu k této významné poctě co nejsrdečněji blahopřeje!


Napsat komentář