Archivní knihvazačské soutěžní přehlídky

Již řadu let se pod patronací a s finanční podporou ČIS odehrává knihařská soutěž. Začal s ní Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, pokračoval Státní oblastní archiv v Třeboni a od roku 2022 ji vzal pod svá křídla Zemský archiv v Opavě. Jejím duchovním otcem a neúnavným organizátorem zůstává PhDr. Vlastimil Kolda.

Soutěžní přehlídka je určena všem zájemcům z řad českých a moravských archivů, kteří mají dovednosti v knižní vazbě a chtějí se zúčastnit (nemusí se jednat jen o knihaře a restaurátory, zúčastnit se mohou i archiváři znalí knižní vazby).

Zájemci dostanou po jednom výtisku soutěžní knihy v nesvázané podobě (v neořezaných složkách). Hodnotí se dokonalé řemeslné zpracování knihy a umělecká invence.

Po skončení soutěže jsou všechny práce vystaveny v SOkA České Budějovice a podle zájmu i v dalších archivech. Po skončení výstav jsou soutěžní práce vráceny autorům, s výjimkou prací vítězných, které se ukládají v českobudějovickém archivu. K soutěži bývá vydán katalog s fotografiemi soutěžních prací. Dosud se uskutečnily čtyři knihvazačské přehlídky.

IV. ročník přehlídky - 2015

25. září 2015 byla v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích zahájena výstava „Krása knižních vazeb“, spojená s vyhlášením výsledků IV. archivní knihvazačské soutěžní přehlídky. Soutěž byla vyhlášena k poctě PhDr. et Mgr. Vácslava Babičky, bývalého ředitele AS MV (+2012), a Františka Šimla, mistra knihaře (+2014).

Soutěžní kniha „Obrázky ze starých Budějovic“ s podtitulem „Město a krajina v kresbách Friedricha Blumentritta“, na níž se autorsky podíleli Helena Stejskalová, Daniel Kovář a Vlastimil Kolda, obsahuje reprodukce stovky perokreseb významného českobudějovického pedagoga a amatérského kreslíře Friedricha Blumentritta, uložených ve sbírkách Jihočeského muzea.

96 vazeb posuzovala odborná porota ve složení Michal Ďurovič (Národní archiv, VŠCHT Praha), Helena Klinderová (Archiv hlavního města Prahy), Pavla Lukasová (Moravský zemský archiv Brno) a Helena Stejskalová (Jihočeské muzeum České Budějovice). Při hodnocení byla zachována přísná anonymnost soutěžních prací. Nad očekávání organizátorů se do soutěže přihlásili i soutěžící ze zahraničí, zejména z Polska (14 ), Litvy (8) a ze Slovenska (5), po jednom zástupci bylo z Maďarska, Německa, Holandska a Ukrajiny.

Putovní výstava v roce 2015 kromě Českých Budějovic navštívila ještě Ostravu. Roku 2016 následovaly Karlovy Vary (Krajská knihovna, 5. 1. – 27. 1., ve spolupráci se SOkA Karlovy Vary – 1 100 návštěvníků); Banská Štiavnica (Stredná priemyselná škola Samuela Mikoviniho, 2. – 29. 2., s organizačním přispěním Spoločnosti slovenských archivárov – 480 návštěvníků; Plzeň (Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 9. – 28. 3., ve spolupráci se SOA Plzeň – 1 500 návštěvníků); Praha – Archiv hl. m. Prahy, Clam-Gallasův palác, 31. 3. – 24. 4.) – 545 návštěvníků; Opava (Slezské muzeum, 23. 5. – 24. 6., ve spolupráci se ZA Opava, SZM Opava a pobočkou ČIS NA) – 3 330 návštěvníků; Jihlava (Dům Gustava Mahlera, 29. 11. – 30. 12., ve spolupráci s MZA Brno a SOkA Jihlava).

Přehled oceněných autorů knižních vazeb

V kategorii pracovníků archivů a knihoven:
 • Kateřina Suchánková (Archiv Hlavního města Prahy) – 1. místo za řemeslné zpracování knižní vazby a zároveň 1. místo za uměleckou knižní vazbu
 • Kateryna Zubakhina-Polk (Akademie výtvarných umění Vratislav, Polsko) – 1. místo za řemeslné  zpracování knižní vazby
 • Cezar Poliakevič (Univerzitní knihovna Vilnius, Litva) – 1. místo za uměleckou knižní vazbu
 • Anna Oupohová (Státní oblastní archiv v Třeboni) – čestné uznání za řemeslné zpracování knižní vazby
 • Rūta Taukinaityté – Narbutiené (Univerzitní knihovna Vilnius, Litva) – čestné uznání za řemeslné zpracování knižní vazby
 • Eva Tothová (Archiv Hlavního města Prahy) – čestné uznání za uměleckou knižní vazbu
 • Tomáš Palou (Státní archiv Levoča, Slovensko) – čestné uznání za uměleckou knižní vazbu
 • Vlastimil Kolda (Státní oblastní archiv v Třeboni) – čestné uznání za uměleckou knižní vazbu
V kategorii studentů restaurování a knižní vazby:
 • Eva Dryáková (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli) – 1. místo za řemeslné zpracování knižní vazby
 • Kateřina Samková (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli) – 1. místo za uměleckou knižní vazbu Sylwia Nienajadlo (Univerzita Mikuláše Koperníka Toruň, Polsko) – čestné uznání za uměleckou knižní vazbu
V kategorii uměleckých knihařů pracujících mimo archivy a knihovny:
 • Kateřina Stašová (Radošovice) – 1. místo za řemeslné zpracování knižní vazby Eliška Čabalová (Fakulta umění Univerzity Ostrava) – 1. místo za uměleckou knižní vazbu Radomír Slovik (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl) – čestné uznání za uměleckou knižní vazbu
Zvláštní cenu ředitele Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR obdržel Ivan Kopáčik (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl) Zvláštní cena předsedkyně Pobočky České informační společnosti při Národním archivu získala Eva Dryáková (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl, studentka) Zvláštní cenu ředitele Státního oblastního archivu v Třeboni obdržela Malgorzata Wadowska (Slezská knihovna Katovice, Polsko) Zvláštní cenu ředitele Jihočeského muzea si odnesl Ivan Kopáčik (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl)

III. soutěžní přehlídka - 2011

Třetí soutěžní přehlídka měla zvláštnost, že účastníci vázali knihu jim tematicky velmi blízkou – o historii knihařského řemesla v Českých Budějovicích z pera Vlastimila Koldy. I proto bylo nač se těšit. Porota v tradičním složení Michal Ďurovič, Helena Klinderová, František Šiml a Ladislav Černý posoudila celkem 57 anonymně označených soutěžních prací a rozhodla o udělení cen následovně:

Kategorie pro pracovníky archivů
 • 1. místo – řemeslně dokonalá vazba:
  PAVLA LUKASOVÁ (Moravský zemský archiv v Brně)
 • 1. místo – výtvarné pojetí:
  PAVLA LUKASOVÁ (Moravský zemský archiv v Brně)
 • čestné uznání – řemeslně dokonalá vazba:
  DUŠAN NOVÁČEK (Národní archiv v Praze)
 • čestné uznání – výtvarné pojetí:
  KATARZYNA KWAŚNIEWICZ (Archiwum Państwowe w Katowicach)
  KAREL SEDLÁČEK (Zemský archiv v Opavě)
  KATEŘINA SUCHÁNKOVÁ (Archiv hlavního města Prahy)
Kategorie pro studenty restaurátorství středních a vysokých škol
 • 1.místo – řemeslně dokonalá vazba:
  DANIELA NĚMEČKOVÁ (VOŠG a SPŠG Hellichova, Praha)
 • 1. místo – výtvarné pojetí:
  DANIELA NĚMEČKOVÁ (Střední průmyslová škola grafická Praha)
 • čestné uznání – řemeslně dokonalá vazba:
  NIKOL KLIMEŠOVÁ (Integrovaná střední škola polygrafická v Brně)
 • čestné uznání – výtvarné pojetí:
  IVAN KOPÁČIK (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování v Litomyšli)
Kategorie pro práce knihařů a knihařek pracujících mimo archivy
 • 1. místo – řemeslně dokonalá vazba:
  JAN ŠÍBLO (Litomyšl)
 • 1. místo – výtvarné pojetí:
  VLADIMÍRA KUBÍČKOVÁ (Žďár nad Sázavou)
 • čestné uznání – řemeslně dokonalá vazba:
  JIŘÍ FOGL (Žamberk)
  RENÁTA OCHMANOVÁ (Zruč-Senec)

Zvláštní cenu ředitele Státního okresního archivu České Budějovice získala soutěžní práce PAVLY LUKASOVÉ (Moravský zemský archiv v Brně).

II. soutěžní přehlídka - 2007

Odborná porota II. kola soutěže: Michal Ďurovič, Helena Klinderová, František Šiml a Ladislav Černý.  

Soutěžní kniha byla vydána k 540. výročí tragické smrti budějovického purkmistra Ondřeje Puklice ze Vztuh v roce 1467.

I. kategorie pro pracovníky archivů
 • 1. místo – řemeslně dokonalá vazba:
  MÁRIA PŘIBILOVÁ (Státní oblastní archiv v Třeboni)
 • 1. místo – umělecká knižní vazba:
  JITKA MLÁDKOVÁ (Státní oblastní archiv v Zámrsku)
 • čestné uznání – řemeslně dokonalá vazba:
  PAVLA LUKASOVÁ (Moravský zemský archiv v Brně)
  ZDEŇKA MUŽÍKOVÁ (Národní archiv Praha)
 • čestné uznání – umělecká knižní vazba:
  DRAHOMÍRA DALÍKOVÁ (Státní oblastní archiv v Třeboni)
  JAKUB VACULÍK (Archiv města Ostravy)
  KLÁRA KOŘANOVÁ (Státní okresní archiv Brno-venkov)
II. kategorie pro studenty restaurátorství středních a vysokých škol
 • 1. místo – řemeslně dokonalá vazba:
  JAN ŠÍBLO (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice)
 • 1. místo – umělecká knižní vazba:
  DANIELA NĚMEČKOVÁ (Střední průmyslová škola grafická Praha)
 • čestné uznání – řemeslně dokonalá vazba:
  KRISTÝNA BOUMOVÁ (Střední průmyslová škola grafická Praha)
 • čestné uznání – umělecká knižní vazba:
  JANA TRNKOVÁ (Ústav umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni)
  BARBORA KOPSOVÁ (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice)
III. kategorie pro práce knihařů a knihařek mimo archivy
 • 1. místo – řemeslně dokonalá vazba a současně 1. místo – umělecká knižní vazba:
  KARINA SOJKOVÁ (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice)
 • čestné uznání – řemeslně dokonalá vazba:
  JACEK TYLKOWSKI (Poznaň, Polsko)
 • čestné uznání – umělecká knižní vazba: MAREK A KATEŘINA STAŠOVI (Radošovice)
  RADOMÍR SLOVIK (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice)
 • Zvláštní cenu ředitele Státního okresního archivu České Budějovice získala soutěžní práce EVY HRBÁČKOVÉ (Archiv hlavního města Prahy)

Ředitel SOA v Třeboni PhDr. Rameš předává cenu za 1. místo Márii Přibilové.

Předseda poroty M. Ďurovič spolu s V. Koldou předávají čestné uznání Pavle Lukasové.

Ředitel archivní správy PhDr. Vácslav Babička předává cenu za 1. místo Karině Sojkové.

Vítězná práce Kariny Sojkové.

Vítězná práce Márii Přibilové.

I. soutěžní přehlídka - 2004

Předseda poroty knihař Jiří Fogl spolu s Dr. Babičkou předávají cenu Pavle Lukasové.

Hosté přítomní vyhlášení výsledků – první okresní archivář v Českých Budějovicích PhDr. Šimeček, ředitel AS  MV PhDr. Vácslav Babička, kardinál Miroslav Vlk, rektor JU prof. Václav Bůžek a hejtman Jihočeského kraje Dr. J. Zahradník).

Vítězky soutěže – zleva Pavla Lukasová, Tereza Tribulová, Veronika Bratrychová a Kateřina Suchánková.

Pavla Lukasová (Moravský zemský archiv v Brně) – 1. místo v kategorii řemeslně dokonalá vazba.

Veronika Bratrychová (studentka 2. ročníku SPŠG) – 1. místo v kategorii řemeslně dokonalá vazba.

Kateřina Suchánková (Archiv hl. m. Prahy) – 1. místo v kategorii umělecká knižní vazba.

Tereza Tribulová (studentka 2. ročníku SPŠG) – 1. místo v kategorii umělecká knižní vazba.

Napsat komentář