Pozvání na členskou schůzi ČIS při NA

Co nejsrdečněji zveme všechny naše členy na členskou schůzi v úterý 27. února 2024, která se bude konat od 10 hodin v malém přednáškovém sále Národního archivu na Chodovci. Po prezenci a úhradě členských příspěvků zahájíme přednáškou RNDr. Miroslava Krolmuse o Ústředním archivu geodézie a katastru. Vlastní schůze proběhne od 12.00 hodin s tímto programem:

  1. Volba návrhové a volební komise
  2. Zpráva o činnosti pobočky v roce 2023 a plán činnosti na rok 2024
  3. Zpráva o hospodaření pobočky v roce 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
  4. Zpráva revizní komise
  5. Volba výboru a revizní komise pobočky
  6. Volba čestných členů pobočky
  7. Diskuse
  8. Usnesení
  9. Závěr

    S sebou nezapomeňte průkazku k potvrzení úhrady členského příspěvku. Pokud se nebudete moci zúčastnit, zašlete prosím příspěvek ve výši 200 Kč (zvýšení schváleno loňskou schůzí, osoby na rodičovské dovolené a senioři 65+ jsou zproštěni) do 31. března 2024 na účet: 1968 570 309/0800.

            

Diskuze