Workshop „Mramorování papíru vodovými barvami“

Státní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu pořádají od 12. do 14. října 2022 v SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně workshop Mramorování papíru vodovými barvami na gelascu.

Workshop povedou dlouholeté pracovnice SOkA Domažlice, které mají bohaté zkušenosti s touto dnes pozapomenutou historickou technikou. V archivech se s ní setkáváme většinou na pokryvech úředních knih a na ozdobných předsádkách nebo ořízkách tištěných knih. Mramorování papíru vodovými barvami na gelascu představuje poměrně náročnou uměleckořemeslnou techniku, při níž se na specificky upravený papír snímají vodové barvy z gelasca. Vodové barvy se nanášejí na gelasco a různými hřebeny se na nich vytvářejí požadované vzory.

Připravovaný workshop je již čtvrtý v pořadí a je pořádán díky tomu, že se v předešlých nedostalo na všechny zájemce.
Další informace a přihlášku naleznete na webu SOA Plzeň http://www.soaplzen.cz/node/1074

Státní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu pořádají od 12. do 14. října 2022 v SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně workshop Mramorování papíru vodovými barvami na gelascu.

Workshop povedou dlouholeté pracovnice SOkA Domažlice, které mají bohaté zkušenosti s touto dnes pozapomenutou historickou technikou. V archivech se s ní setkáváme většinou na pokryvech úředních knih a na ozdobných předsádkách nebo ořízkách tištěných knih. Mramorování papíru vodovými barvami na gelascu představuje poměrně náročnou uměleckořemeslnou techniku, při níž se na specificky upravený papír snímají vodové barvy z gelasca. Vodové barvy se nanášejí na gelasco a různými hřebeny se na nich vytvářejí požadované vzory.

Připravovaný workshop je již čtvrtý v pořadí a je pořádán díky tomu, že se v předešlých nedostalo na všechny zájemce.
Další informace a přihlášku naleznete na webu SOA Plzeň http://www.soaplzen.cz/node/1074