Pozvání na členskou schůzi pobočky ČIS při NA

Výroční členská schůze se bude konat v úterý 4. dubna 2023 v 10 hodin v malé zasedací síni Národního archivu na Chodovci s tímto programem:

9.30   Prezence účastníků, úhrada členských příspěvků  
10.00   Zahájení řádné členské schůze  
10.05   Přednáška PhDr. Tomáše Krákory o archivu Židovského muzea  
11.00   Zahájení náhradní členské schůze dle stanov  
    Volba návrhové a volební komise  
    Zpráva o činnosti pobočky v roce 2022 a plán činnosti na rok 2023  
    Zpráva o hospodaření pobočky v roce 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023  
    Zpráva revizní komise  
    Diskuse  
    Usnesení  
12.00   Závěr  
    Přestávka na občerstvení a přesun do archivu Židovského muzea  

Prosíme Vás o laskavé potvrzení Vašeho zájmu o prohlídku tohoto archivu přihláškou (i hromadně) do 26. března na adresu jednatele našeho spolku: ivo.navratil@seznam.cz.

Archiv ŽM se nachází na Smíchově, přímo v centru, v bývalé synagoze proti nákupnímu centru Anděl. Doprava je možná autobusem z Chodovce a tramvají (3 stanice), případně metrem (synagoga stojí u stanice metra). Prohlídka archivu bude realizována na dvě etapy.

S sebou nezapomeňte průkazku k potvrzení úhrady členského příspěvku. Pokud se nebudete moci zúčastnit, zašlete prosím příspěvek ve výši 100 Kč (osoby na rodičovské dovolené a senioři jsou zproštěni) do 30. dubna 2023 na účet: 1968570309/0800.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Se srdečnými pozdravy PhDr. Lenka Matušíková, v. r., předsedkyně pobočného spolku ČIS