Pobaltí 2008

Přehled navštívených míst podle poznámek dr. Laďky Plucarové:

17. 5. // LITVA: Trakai (středověký hrad na ostrově, vybudován Vytautasem Velikým, už ve 14. stol. zřícenina, od roku 1962 dostavován do původní podoby, politický symbol Litvy) – přejezd do Vilniusu, ubytování.

18. 5. // Vilnius (prohlídka města s průvodkyní, hřbitov Antakalinio, staré město na seznamu UNESCO, univerzita založena r. 1579, katedrála budována už od 13. stol.) – Kaunas (první písemná zmínka  1361).

19. 5. // Národní archiv ve Vilniusu, budova z pol. 70. let, zčásti rekonstruovaná, v budově sídlí ještě Archiv města Vilniusu a Archiv vilniuské oblasti, 150 zaměstnanců, 12 km materiálu z doby meziválečné samostatnosti a od 1991). LOTYŠSKO: Riga – zastávka na Hoře křížů (Kryžukalnas). Večerní prohlídka Rigy (první zmínka z 1201, sídlo německých křižáků, od 1253 arcibiskupství).

20. 5. // Národní archiv Lotyšska v Rize (Státní historický archiv Lotyšska založen 1919, deponuje písemnosti z 1220-1945, Státní archiv Lotyšska založen 1961, deponuje písemnosti od 1940, Státní audio-vizuální archiv v Lotyšsku založen 1963. Historický NA má 40 bkm, 6 311 fondů a sbírek, od 13. stol. do 1945, jeden z největších ve východní Evropě, 134 zaměstnanců) – návštěva městečka Cesis se zříceninou hradu – příjezd do Tallinu, ubytování, večerní prohlídka města.

21. 5. // ESTONSKO: Národní estonský archiv v Tallinu založen 1999, hlavní část je v Tartu, deponuje 8,6 mil. dokumentů, 32 bkm; součástí Estonský historický archiv v Tartu, založen 1921 jako NA, písemnosti státní provenience od 13. stol. do 1918, 2 mil. písemností, dále Státní archiv Estonska v Tallinu, založený 1921, Estonský filmový archiv v Tallinu, založen 1971) – prohlídka historického centra města Tallin s velmi sympatickou průvodkyní od 1997 na seznamu UNESCO, už z 10. století, obchodní osada hlavně finských kupců, 1157 městská práva, 1346 Tallin koupil křižácký řád, gotická katedrála Nejsvětější P. Marie, kostel sv. Mikuláše z 13. stol., gotická radnice  ze 14. stol., dochované hradby s několika branami).

22. 5. // Návštěva hlavního města Finska – Helsink, Uspenski chrám z 19. stol., kolonáda Pohjoisesplanadi, tzv. Starý kostel – luteránský, z červených cihel, Muzeum Amose Andersona, observatoř Ursa; po návratu z Helsinek noční přejezd přes všechny tři pobaltské  země do Polska).

23. 5. // Kazymierz Dolny – městečko na Visle, zřícenina hradu z 13. stol. a pod ním obchodní osada) – Lublinu (ubytování, večerní prohlídka s ředitelem zdejšího archivu dr. Drymmelem; první zmínka kolem r. 1360, patřilo do části Polska, která podléhala ruské říši, velká židovská obec, hrad a zámek – sídlo purkrabího, krásné staré město).

24. 5. //  Návštěva Státního archivu v Lublinu (velmi přátelské přijetí v sobotu ředitelem dr. Drymmelem a všemi vedoucími oddělení  v bývalém jezuitském klášteře, z EU peněz zrekonstruován, 60 zaměstnanců, 12 km písemností).

25. 5. // Ráno návrat do ČR.

Napsat komentář