Příběhy z archivních regálů


Milí čtenáři, vězte, že naši archiváři jsou nejen autory mnoha odborných i populárních historických publikací, ale někteří z nich byli a dodnes jsou velmi úspěšní také umělecky. Příkladně můžeme jmenovat archiváře města Prahy a obrozenského básníka Karla Jaromíra Erbena nebo současnou autorku fantasy literatury Janu Pažoutovou ze SOkA Liberec —> https://jana-kopeckova-pazoutova.webnode.cz. K výjimečným zjevům mezi současnými archiváři nepochybně patří třeba Ivo Durec ze SOkA Brno-venkov v Rajhradě, který je zdatným hudebníkem, sochařem, autorem řady městských znaků a také kresleného humoru —> https://www.ivodurec.cz.  

Bude nám velkou ctí na tomto webu alespoň některé kumštýře z řad archivářů představit. Prvním z nich je emeritní fotograf SOkA Břeclav v Mikulově Václav Hortvík (nar. 1948), vynikající vypravěč, s laskavým humorem glosující neuvěřitelné události v tamním archivu, odehrávající se v dobách jinak dost ponuré socialistické normalizace.  Přejeme vám hezkou zábavu!

Sebraná díla Václava Hortvíka

Napsat komentář