SEMINÁŘE

Semináře

Cyklus "Problematika audiovizuálních médií v paměťových institucích"

10. 2. 2015 – VIII. Autorské právo v archivní a muzejní praxi

Přednáška prof. JUDr. Ivo Telce, CSc., vedoucího katedry občanského a pracovního práva PF UP v Olomouci

  

10. 6. 2014 – VII. Trendy zpřístupňování dokumentů v archivech a knihovnách

 • Vývoj projektu nového softwaru pro pořádání archivních fondů – Mgr. Josef Hora (Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR)
 • Nové verze pořádacích aplikací ProArchivWEB v návaznosti na prezentační portál VadeMeCum – Ing. Miroslav Bayer (BACH, s. r. o., Olomouc)
 • Softwarové zpracování archivních pomůcek podle nových archivních pravidel a jejich publikace na internetu ve webové aplikaci Heritage – Zdeněk Matych (LemonBone, s. r. o.)
 • Možnosti využití Informačního systému TRITIUS v archivech – Ing. Jiří Šilha (Lanius, s. r. o., Tábor)
 • Systém Verbis a katalog Portaro v knihovnách a archivech – Ing. Václav Trunec (KP-SYS, s. s r. o., Pardubice)

22. 10. 2013 – VI. Problematika archivního uložení a zpřístupnění filmových záznamů

 • Zahájení – PhDr. Michal Bregant, generální ředitel Národního
  filmového archivu
 • Archivace a zpřístupnění filmových archiválií (PhDr. Emilie Benešová,
  Národní archiv)
 • Kinematografický film, jeho uchovávání a možnosti zpřístupnění
  (Mgr. Anna Batistová, Ph.D., Národní filmový archiv)
 • Film „Příchozí z temnot“ jako příklad restaurování laboratorní
  cestou (Jeane Pommeau, Národní filmový archiv)
 • Technické aspekty digitalizace kinematografických filmových
  materiálů (Jan Zahradníček, Národní filmový archiv)
 • Digitální restaurování filmových děl v ČR – případová studie
  (Ing. Ivo Marák a další, Universal Production Partners)
 • Dlouhodobé ukládání extrémně velkých dat, typických pro kinematografické
  archivy (Bc. Michal Krsek, CESNET)
 • Diskuse – moderuje Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D., Národní filmový archiv

21. 5. 2013 – V. Možnosti a způsoby digitalizace fotografických, kinematografických a zvukových archiválií a dokumentů

 • Využití správy barev v procesu digitalizace. Problematika digitalizace historických dokumentů a uměleckých děl, technologie, postupy (Štěpán Černohorský, AiP Beroun)
 • Kontrola obrazové kvality v procesu digitalizace archiválií (Karel Poneš, ITF FF SU)
 • Digitalizace jako součást konzervátorské a restaurátorské praxe (Libor Jůn, katedra fotografie FAMU)
 • Digitalizační pracoviště Muzea fotografie a moderních obrazových médií a spolupráce s Muzeem Fotoateliér Seidel (Jiří Krátký, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií)
 • Nestandardní nároky na digitální kopie fotografií; digitalizace problematických předloh (Jan Hubička, Muzeum fotografie Šechtl a Voseček)
 • Atelier Seidel. Digitalizace fotoarchivu – metody, postupy, technologie, zkušenosti (Petr Hudičák, Muzeum Fotoateliér Seidel)
 • Fotodokumentace Holubovy africké výstavy v Praze. Konzervace, digitalizace a prezentace fotografií (Martin Šámal, Libor Jůn, Petra Vávrová, Martina Novozámská, Jan Šejbl, NM – Náprstkovo muzeum, Filmová a TV fakulta AMU)
 • Digitalizace zvukových archiválií v Národním archivu a význam zvukových digitalizátů pro badatelskou práci (Richard Mahel. Národní archiv)
 • Nahlédnutí pod pokličku digitalizace dlouhohrajících desek Městské knihovny v Praze (Filip Šír, Kateřina Vojířová, MK Praha)

23. 10. 2012 – III.  Filmové a zvukové archiválie

 • Historie zvukových nosičů, jejich materiálů a vlastností – Gabriel Gössel
 • Archivní zpracování, dlouhodobé uložení a možností využití zvukových záznamů Archivu Českého rozhlasu – Mgr. Jana Bartošová
 • Sbírka zvukových dokumentů Archivu města Ústí nad Labem – PhDr. Vladimír Kaiser
 • Zpracování zvukových archiválií v Národním archivu v Praze – Mgr. Richard Mahel, Ph.D.
 • Pohled do historie filmové techniky – Mgr. František Heusler
 • Péče o filmový materiál v Zemském archivu v Opavě – PhDr. Karel Müller a PhDr. Jarmila Štěrbová
 • Československý armádní film – Milan Hrubý, VHÚ Praha

29. 3. 2012 – II. Bezpečnostní snímkování v archivech a knihovnách

 • Role ochranného mikrofilmování v knihovnách v České republice. PhDr. Jiří Polišenský, Národní knihovna ČR
 • Na co je nám digitalizace? RNDr. Marie Kocinová, CITeM
 • Možnosti a způsoby zabezpečení a ochrany archiválií – shrnutí současného stavu a perspektivy. PhDr. Emilie Benešová, Národní archiv
 • Bezpečnostní snímkování archiválií v Zemském archivu v Opavě –stav a perspektivy. PhDr. Karel Müller a PhDr. Jarmila Štěrbová, ZA Opava
 • Stanovisko odboru archivní správy a spisové služby MV ČR k pořizování bezpečnostních reprodukcí archiválií v archivech. PhDr. Jaroslav Bubeník, OASSS MV ČR
 • Možnosti regionálního archivu ve střední Evropě v oblasti zabezpečení a dlouhodobého uchovávání archiválií. PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., a Mgr. Jiří Vichta, SOA Praha
 • Digitalizace ano, kopie také ano. Vojtěch Písařík, Thalia Picta
 • Předpoklady uplatnění digitalizace v oblasti zabezpečování tradičních archiválií. PhDr. Karel Koucký, Národní archiv

3. 11. 2011 – I. Fotografie

 • Vznik fotografie, vývoj a charakteristika některých historických fotografických technik – Jan Mlčoch (UMPRUM)
 • Etnografická fotografie – Helena Beránková (Moravské zemské muzeum)
 • Problematika ne/existence archivní terminologie vůbec a v této oblasti zvláště – Emilie Benešová (NA), Jiří Zikmund (Muzeum východních Čech)
 • Soubory fotografií uložené v archivech – právní rámec, předarchivní péče, základní ošetření a vhodné způsoby adjustace, hlavní předpoklady dlouhodobého uchování – Emilie Benešová (NA);
  Soubory fotografií uložené v muzeích – jak se dostávají do muzea, základní ošetření a vhodné způsoby adjustace, hlavní předpoklady dlouhodobého uchování – Jiří Zikmund (MVČ)
 • Problematika archivního popisu fotografií v rámci nových Základních pravidel pro zpřístupnění archiválií – Ivo Šulc (SOkA Chrudim)
 • Fotografie jako historický pramen, způsoby a možnosti badatelského využívání – Emilie Benešová (NA), Daniel Povolný (Vojenský historický ústav Praha), Jiří Zikmund (MVČ), Pavel Baudisch (NA)
 • Diskuse

Napsat komentář