O NÁS

O nás

Složení výboru a revizní komise pobočného spolku

Členská schůze ČIS, z. s. – pobočného spolku při Národním archivu zvolila 26. února 2019 na pětileté funkční období nový výbor a revizní komisi v tomto složení:

Členové výboru

Náhradníci

  • Mgr. Pavel Pilz (SOkA Liberec)
  • PhDr. Jan Krlín, Ph.D. (NA)

Členky revizní komise

  • Mgr. Libuše Holakovská (NA), předsedkyně
  • PhDr. Eva Gregorovičová (NA)
  • Mgr. Marie Šatochinová (NA)

Náhradnice

  • PhDr. Vladimíra Hradecká (SOA Praha)

Zájemci o práci v našem pobočném spolku, kteří jsou ochotni zachovávat jeho stanovy a mají úzký vztah k archivům, mohou požádat výbor spolku o přijetí. Přihlášku si mohou sami stáhnout a vytisknout na kartón formátu A5. O přijetí rozhoduje výbor spolku.

Členská přihláška pro počítač (pdf)

Složení výboru v letech 2014-2019:

PhDr. Lenka Matušíková – předsedkyně; Mgr. Lucie Křížová, místopředsedkyně; PhDr. Ivo Navrátil – jednatel; Roman Straka – pokladník; PhDr. Jan Krlín, Ph.D., PhDr. Markéta Novotná, PaedDr. Laděna Plucarová

Revizní komise:

PhDr. Eva Gregorovičová, Mgr. Libuše Holakovská, Mgr. Marie Šatochinová

Složení výboru v letech 2010-2014:

PhDr. Lenka Matušíková – předsedkyně; Mgr. Lucie Křížová, místopředsedkyně; PhDr. Ivo Navrátil – jednatel; Roman Straka – pokladník; PhDr. Jan Krlín,  Ph.D., Ing. Miroslav Kunt; PaedDr. Laděna Plucarová

Revizní komise:

PhDr. Eva Gregorovičová, Mgr. Libuše Holakovská, Mgr. Marie Šatochinová

1 názor na “O NÁS”

Napsat komentář