Matušíková

Pozdrav předsedkyně pobočky dr. Lenky Matušíkové členům

Pozdrav předsedkyně pobočky dr. Lenky Matušíkové členům

Milí přátelé,

v letošním roce jsme se nemohli sejít na členské schůzi ani na archivní exkurzi.

Děkuji Vám všem za schválení nezbytných dokumentů i příspěvky do ankety o zážitcích z minulých exkurzí.

Výbor pobočného spolku se sešel pouze jednou a rozhodl o zřízení webové stránky spolku, na které bychom rádi vedle základních dokumentů spolku publikovali i fotky ze společných setkání, exkurzí a návštěv archivů.  Budeme rádi, když projdete své soubory a vybrané snímky zašlete Ivovi Navrátilovi, který se správy webových stránek ujal. Rádi využijeme nabídky kolegyň a kolegů k jejich testování, o ostrém spuštění budete neprodleně informováni.

Další schůzka výboru musela být s ohledem na šířící se epidemii nahrazena  on-line komunikací. Připravujeme program příští členské schůze, která, jak všichni doufáme, se bude konat v únoru příštího roku.  Na vývoji epidemické situace bude záviset i příprava další archivní exkurze. Neztrácejme optimismus, naděje umírá poslední.

Závěrem připomenutí všem, kteří dosud neuhradili letošní členské příspěvky ve výši 100 Kč, aby tak učinili do konce tohoto roku na účet 1968570309/0800. Jste-li již seniory nebo na rodičovské dovolené a tím pádem jste osvobozeni od příspěvkové povinnosti, sdělte to prosím neprodleně našemu hospodáři Romanu Strakovi, i s příslušným datem, kdy došlo ke změně: straka@cis-na.eu.

Jménem výboru pobočného spolku i jménem svým Vám přeji klidné chvíle sváteční, do roku příštího pak pevné zdraví, jasnou mysl, radost v každém dni a nezbytnou kapku štěstí.

Lenka Matušíková